Parent Teacher Association

1
Dr. Vinod Ade President
2
Mr. Sanjay Nande Vice-President
3
Dr. Pradnya Dandekar Secretary
4
Dr. Sachin Khedikar Jt. Secretary

 

Parents

Teacher

First  BAMS  (Batch 2018-19)

 

1) Mr. Sukhdeorao Timande  F/O Harshada 
2) Mr. Manoj Padole F/O Madhura               
3) Mr. Raju R. Satpute F/O Shreya              
4) Mr. Nasir Khan F/O Zoya               
5) Smt Chanda Dhanule M/O Yogendra
6) Mr. Vijay Boharupi F/O Gauri

1) Dr. Priti Desai 
2) Dr. Bharat Chouragade
3) Dr. Saroj Tirpude
4) Dr. Jagruti Chaple

Second  BAMS   (Batch 2017-18)

 

1)Mr. Manohar Yawale  F/O Suyog
2) Mr. Ramesh N. Holani F/O Saurabh
3) Mr. Umakant Mhaski F/O Amogh 
4) Mr. Sudhakar Mirzapure F/O Sanket
5) Mr. Arvind B. Bhakare F/O Rishikesh

1) Dr. Anita Wanjari
2) Dr. Meena Deogade
3) Dr. Bharat Rathi
4) Dr. Arun Wankhede

Third BAMS (2016-17)

 

 

1) Mrs. Heena Ramani M/O Heenal 
2) Mr. Ishwar Somnathe F/O Jasmin
3) Mr. Mrs Mamta R. Ghude M/O Viraj
4) Mr. Pandurang Gaikwad F/O  Harsha
5) Mrs. Prayog G. Khairkar F/O Rohini

1) Dr. Renu Rathi
2) Dr. Sonali Chalakh
3) Dr. Pratiksha Rathod
4) Dr. Premkumar Badwaik 

Final BAMS (2015-16)

 

 

1) Mr. Narendra Selkar F/O Rucha   
2) Mr. Ghulam Murtuza Sheikh F/O Mahjabeen
3) Mr. Mohan Bhaterao F/O Disha   
4) Mr. Abdul Salim Sheikh F/O Shifa              
5) Mr. Rajesh Tarare        F/O Bhishmani

1) Dr. KSR Prasad
2) Dr. Reena Jaiswal
3) Dr. Sadhana Misar
4) Dr. Swapnil Borge

Final BAMS (2014-15)

 

 

1) Mrs. Vidya M. Thakare P/O Tyagaraj
2) Mr. Ramesh Mauskar    F/O Shraddha
3) Mr. Sudhakar M. Kombe    F/O Sharayu
4) Mr. Prakash B. Biyala    F/O Jyoti
5) Mr. Anand Malayaj        P/O Shriya

1) Dr. Shweta Parve
2) Dr. Kiran Khandare
3) Dr. Vaishali Kuchewar
4) Dr. Sunita Magar