Student Toppers

FIRST BAMS EXAM – SUMMER 2018         BATCH – 2017-18
SR.NO.
ROLL NO. STUDENT NAME MARKS  OBTAINED
1
13835 Prastuti Dhande 948/1050
2
13812 Holani Saurabh Ramesh 841/1050
3
13803 Choudhary Manisha Mangilal 831/1050
4
13814 Itankar Pawan Banduji 800/1050
5
13850 Vaishnavi Hatwar 787/1050
6
13851 Warkad Prachi Chandrashekhar 762/1050
7
13840 Shruti Mohan Sadavarte 748/1050
8
13802 Chaudhari Chaitali Sudhakar 745/1050
9
13848 Thakare Shreyash Marotrao 744/1050
10
13797 Bhakare Rishikesh Arvind 725/1050

SECOND BAMS EXAM – SUMMER 2018       BATCH – 2016-17
SR.NO.
ROLL NO. STUDENT NAME MARKS  OBTAINED
1
13880 Ingale Anuradha Kishor 940/1250
2
13875 Fadanavis Madhura Vinay 930/1250
3
13861 Babhulkar Divya Ravindra 905/1250
4
13877 Ghate Vaishnavi Chandrashekhar 892/1250
5
13912 Vaidya Harsha Deepak 868/1250
6
13881 Ingole Shivani Sanjay 867/1250
7
13900 Raut Damini Vilas 861/1250
8
13894 Nerkar Rutuj Narendra 859/1250
9
13897 Prachi Tadas 859/1250
10
13885 Khairkar Rohini Prayag 853/1250

SECOND BAMS EXAM – SUMMER 2018       BATCH – 2015-16 (Old Batch)
SR.NO. ROLL NO. STUDENT NAME MARKS  OBTAINED
1 13915 Zainab Abdul Jabbar 810/1050

THIRD BAMS EXAM – SUMMER 2018           BATCH – 2015-16
SR.NO.
ROLL NO. STUDENT NAME MARKS  OBTAINED
1.
13943 Kamde Smita Sitaramji 930/1150
2
13947 Krushna Chaitanya Patnaik 900/1150
3
13968 Selkar Rucha Narendra 885/1150
4
13928 Bhatero Disha Mohan 877/1150
5
13973 Tarare Bhishmani Rajesh 862/1150
6
13957 Nuzhat Rana 853/1150
7
13970 Sheikh Ashiya Azim 845/1150
8
13951 Mahure Pratiksha Ravindra 837/1150
9
13954 Mayuri Jain 832/1150
10
13937 Gulhane Anagha Rajendra 831/1150

Final BAMS EXAM – WINTER 2017           BATCH – 2014-15
SR.NO.
STUDENT NAME MARKS  OBTAINED TOTAL MARKS
1.
Sayyed Rahatsaba Sarfaraz 838 1100
2
Sheikh Rozina Mohammad Raza 838 1100
3
Dhande Vaishnavi Janardhan 818 1100
4
Naikwad Rohini Sunil 804 1100
5
Ali Yasmin Parvin Saiyyad Imdad Ali 795 1100
6
Siddhali Avinash Pansi 793 1100
7
Mate Vaishnavi Sanjay 779 1100
8
Gowardipe Rohit Gajanan 776 1100
9
Mahulkar Rita Dnyaneshwar 771 1100
10
Dahat Priyanka Kisanrao 768 1100